کلاس های آموزش موسیقی کودکان (ارف)

سازهای ارف به سازهایی گفته می شودکه توسط کارل ارف باتوجه به قدرت یادگیری ذهنی وحرکتی کودکان طراحی شده است . سازهای ارف نیازی به کوک کردن ندارند ودراثر تغییرات دما ورطوبت  تغییری در آنها به وجود نمی آید .
ارف با آموزش موسیقی به کودکان باسازهای مخصوص این دوره انجام می شود .کودکان دراین دوره ابتداء با بلز وسپس با فلوت ریکوردر موسیقی را تجربه می کنند .
بهترین سن برای فراگیری ارف در کودکان  ۳ تا ۵ سالگی می باشد .

 اثرات و فواید موسیقی بر روی کودکان

داشتن یک فرزند باهوش آرزوی هر پدرومادری است . بسیاری معتقدند که هوش کودکان امری  وابسته به ژنتیک است . برخی از  والدین باصرف هزینه های بسیار واستفاده از  کلاس های متفاوت سعی برآن داشته اند تا  فرزندی با هوش ونابغه داشته باشند . اما یک راه    میانبر وسریع دیگری نیز وجود دارد وآن  موسیقی می باشد . نتیجه تحقیقات به عمل آمده نشان داده است کودکانی که به فراگیری  ونواختن موسیقی می پردازند نسبت به همسالان  خوددر مهارتهای اجتماعی ، بهبود رفتار ، دانش عمومی ، حافظه و فراگیری درسها به خصوص ریاضیات از توانایی وهوش بالاتری برخوردارند .همچنین موسیقی در فرهنگ جوانان ونو جوانان نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تو
اندبسیار آموزنده والهام بخش باشد . باید به نسل جدید آموخت موسیقی انواع گوناگونی دارد وبرای موفقیت در آینده  آنها باید از سنین پایین باجدیت به فراگیری موسیقی بپردازند .

موسیقی سه بخش مهم از وجودیک کودک را به طور همزمان به فعالیت وا می دارد وآن عقل ، احساس وجسم اوست .محققان دریافته اند گوش سپردن به موسیقی کودکان را با هوش تر می کند .یعنی اگر ازسنین کودکی فرزندتان رابا موسیقی مانوس کنید به روند رشد ذهنی اوکمک زیادی کرده اید به خصوص کودکانی که به صورت فعالانه به نواختن یک ساز می پردازند .

 از  تاثیر عمده ای که موسیقی روی کودکان دارد .تقویت اعتمادبه نفس کودکان می باشد .وقتی کودک توانایی نواختن یک ساز را داشته باشد و بتواند در حین نواختن شعر کوتاهی راهم بخواند احساس غرور می کند وبه مهارتها وتوانایی های خود ایمان پیدا می کند .نواختن یک سازحس جسارت وشجاعت رادر کودک به وجود می آورد زیرا زمانی پیش خواهد آمدکه کودک در مقابل شما ویا دوستان واقوام به نواختن ساز می پردازددرنتیجه این کودک هرگز فرد کم رو وخجالتی نخواهد ماند . در ضمن کودکانی که به صورت گروهی به تمرین موسیقی می پردازند  از مهارت اجتماعی بالایی برخور دارند . کودکان می آموزندکه باید بایکدیگرهمکاری ومشارکت داشته باشند جون دراینصورت  است که می توانند کار خوبی را ارائه دهند  به علاوه در می یابند که وقتی قطعه ای گروهی نواخته می شود بسیارزیباتر است از قطعه ای که توسط او به صورت مجزا نواخته می شود  همین امر باعث پیوند وهمبستگی بیشتر  او با افراد وجامعه می شود  و او بهترمی تواند  بادیگران ارتباط برقرار کند . موسیقی قدرت حل مسائل را در کودکان نیز تقویت می کند به این صورت که او متوجه می شود در حین نواختن وتمرین موسیقی از قوه تفکر خوداستفاده می کند نتیجتا او می آموزد در هر کاری باید ازقوه عقل و منطق  واستدلال خوداستفاده کند  .  موسیقی سرعت یاد گیری را نیزدر کودکان  بالا می بردبه همین جهت بسیاری از کشورها ی جهان فراگیری موسیقی را به عنوان یک واحد درسی درمراکز وموسسات  آموزشی اجباری کرده اند تا ازتاثیرات خوب آن دردروس دیگر بهره ببرند .

 

تعداد بازدید : 1677
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱