آموزش سازهای کلاسیک وایرانی

آموزشگاه موسیقی هانا بااساتید مجرب درحوزه موسیقی سعی برآن داشته باارائه شیوهای جدید آموزشی ازمبتدی تا پیشرفته کلیه سازهای کلاسیک وایرانی را به هنرجویان وعلاقه مندان این رشته آموزش دهد .

تعداد بازدید : 886
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱