مهرداد کشانی

مهرداد کشانی ،مدرس ویولن ایرانی و کلاسیک

فراگیری ویولن زیر نظر اساتید : همایون رحیمیان ، حسین اعتمادی و کاوه تسعیری

آشنایی با موسیقی دستگاهی ایران و همچنین موسیقی کلاسیک

همکاری با گروههای متعدد ایرانی و کلاسیک و اجرا در سالنهای وحدت ،رودکی و ......

تعداد بازدید : 97
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۸