سبا جدیدی

سبا جدیدی نوازنده و مدرس تنبک

دانش آموخته زیر نظراساتید حمید قنبری ،نوید افقه ، مسعود براره

سوابق اجرایی ایشان : شرکت در جشنواره موسیقی فجر ، ارکستر ملی ، و گروه ضرب آوا به سرپرستی استاد حمید قنبری و .....

تعداد بازدید : 87
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲