آموزش آواز سنتی و پاپ

در آموزشگاه موسیقی هانا کلاس های آموزش آواز در سبک های سلفژ ، پاپ ، کلاسیک وسنتی تشکیل می شود .
درابتداء باید علاقه  هنر آموز بررسی شود که به کدامیک از سبک ها گرایش بیشتری دارد که این کار توسط اساتید  ومشاورین آموزشگاه موسیقی هانا صورت می گیرد وسپس  باتوجه به سن وسطح هنرجویان ، برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد ودر این زمینه  برای یادگیری صحیح واصولی تر ازپیانو استفاده می شود .

تئوری موسیقی شامل : مباتی اولیه موسیقی ، شناخت نت ، حامل ، وزن ،فاصله ، مد ،گام ، قواعد نت نویسی ، آکورد شناسی وساز شناسی مقدماتی

سلفژ شامل : ریتم خوانی ، نت خوانی ، آشنایی با کلید (سل ، دو ، فا ) دیکته موسیقی (ملودی ، فاصله وآکورد )

آواز شامل : طریقه صحیح تنفس ، بیان اصوات ، کارروی عضلات صورت ، شناخت عضلات بدن وتکنیک های آواز

تعداد بازدید : 1461
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱