چاپ این صفحه

کلاس ها

تعداد بازدید : 2356
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۴/۲

برای آشنایی بیشتر با اساتید روی نام استاد کلیک کنید

 

 عنوان کلاس اساتید
گیتار پاپ ،کلاسیک وفلامینکو خانم مهتا شهیدیان اکبر
موسیقی کودکان خانم نرگس حیدری
تار ،سه تار وعود آقای علی درویش نوری،خانم نرگس حیدری
پیانو وارگ خانم نرگس حیدری
ویولون خانم نیلوفربداغی
آواز سنتی آقای وحید ابوالقاسمی
آواز پاپ،گیتار پاپ و کلاسیک آقای مهدی رائین نزاد
تنبک خانم سبا جدیدی
چاپ این صفحه